Amnesty International: een wereldwijde strijd voor mensenrechten

27 februari 2023

In Nederland leven we al bijna tachtig jaar zonder oorlog. Veel verschillende vrijheden, zoals de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van geloof, zijn voor ons vanzelfsprekend en in de grondwet vastgelegd. Helaas is dat in sommige andere delen van de wereld lang niet altijd het geval. Nog altijd worden op grote school mensenrechten geschonden. Amnesty International is een organisatie die zich op grote schaal inzet voor dit onrecht.

Je ziet het op televisie en je leest het in de krant of op internet: oorlog, geweld en onrecht komen over de hele wereld voor. Maar iedereen heeft rechten die altijd en overal gelden. Iedereen heeft bijvoorbeeld recht op leven, recht op onderwijs, recht om je godsdienst te kiezen. Je mag voor je mening uitkomen. En niemand mag jou martelen. Dat zijn mensenrechten. Misschien lijkt dit allemaal vanzelfsprekend, maar in sommige landen kun je in de gevangenis terechtkomen of zelfs de doodstraf krijgen als je opkomt voor je rechten. Amnesty International streeft naar een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelijke rechten heeft en in vrijheid kan leven.

Amnesty International werd in 1961 opgericht en is inmiddels een wereldwijde beweging van meer dan 7 miljoen mensen die strijden tegen onrecht. In meer dan 150 landen voert de organisatie actie voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid. Hun werk beschermt en versterkt mensen – van het afschaffen van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, en van het beschermen van de rechten van migranten en vluchtelingen tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging.

Dit doet Amnesty International zoal:

1. Wereldwijd onderzoek naar schendingen van mensenrechten, die in rapporten openbaar gemaakt wordt

2. Massaal actie voeren om autoriteiten onder druk te zetten en zo schendingen te voorkomen en te stoppen

3. Lobbyen bij regeringen om onderdrukkende wetten aan te passen

4. Mensen voorlichten om hen bewust te maken van hun rechten, zodat ze beter voor zichzelf kunnen opkomen.

Om succes te hebben heeft Amnesty International veel steun nodig om mensen in nood te helpen. Zo kun je petities ondertekenen, een brief naar autoriteiten sturen of een kaartje schrijven aan een gevangene. Daarnaast kan je door het hele land vrijwilliger worden.

Opdracht: kom zelf in actie en schrijf een kaartje aan een gevangene of slachtoffer!

Over heel de wereld zijn er mensen die jouw steun hard kunnen gebruiken. Je kunt deze mensen per post of digitaal een kaartje sturen om hen een hart onder de riem te steken. Dit initiatief van Amnesty International heet GRTZ!

Hieronder lees je drie GRTZ-verhalen.

Aangevallen wegens coronaprotest: Cecilia, Joanah en Netsai

Tijdens de coronapandemie van 2020 organiseerden Cecilia, Joanah en Netsai een vreedzaam protest tegen het beleid van de regering. Ze merkten dat door de maatregelen vooral arme mensen werden achtergesteld en zij daardoor nog armer werden. Ze vroegen de regering om voor de arme mensen te blijven zorgen. Ook tijdens corona.

Het protest van de drie vrouwen was vreedzaam, maar de reactie erop was dat zeker niet. Cecilia, Janoah en Netsai werden aangevallen door een groep onbekende mannen. De vrouwen werden zwaar mishandeld. Na deze gebeurtenis werden de drie vrouwen naar het ziekenhuis gebracht. Na hun ziekenhuisopname hebben Cecilia, Joanah en Netsai wel de aanvallers herkend en aangifte gedaan. Maar wat denk je? Er wordt nu gezegd dat ze alles verzonnen hebben en daar kunnen ze nu zelf wel 20 jaar gevangenisstraf voor krijgen!

De doodstraf voor een liedje: Yahaya

In 2020 bracht de Nigeriaanse zanger Yahaya Sharif-Aminu een liedje uit. In de tekst spreekt hij zich kritisch uit over het geloof. Sommige mensen zijn het niet eens met wat hij in dit liedje zegt. Dit heeft ervoor gezorgd dat Yahaya vlak na het uitbrengen van het liedje gearresteerd werd. In augustus van 2020 moest Yahaya voor de rechter komen. Hij werd veroordeeld voor godslastering, dat betekent dat hij het geloof beledigd zou hebben. De straf die hierbij hoorde? De doodstraf.

Door voortdurende dreigementen was de familie van Yahaya ook niet veilig en moesten zij vluchten. Ook wordt Yahaya onder slechte omstandigheden vastgehouden in afwachting van zijn straf. Hij mag geen contact hebben met zijn familie of een advocaat. Daarnaast loopt hij veel risico op flinke mishandelingen.

Beschoten tijdens protest tegen regering: Leidy

In Colombia zijn er regelmatig protesten tegen de regering. Bijvoorbeeld omdat mensen willen dat er beter onderwijs, een goede gezondheidszorg en meer veiligheid is. Studente Leidy Cadena deed in 2021 mee met één van deze protesten.

Het was een vreedzame demonstratie maar toen de politie kwam, sloeg de stemming om. Leidy probeerde weg te komen maar dat was erg moeilijk. Eén agent schoot op Leidy, waardoor ze haar rechteroog verloor. Nadat Leidy had aangewezen wie er op haar geschoten had, was ze niet meer veilig. Ze ontving veel bedreigingen. Er werd zelfs gedreigd dat ze zouden worden gedood. Hierdoor moest ze vluchten. Ze woont nu samen met haar moeder en vriend in Noorwegen.

Klik hier om erachter te komen wat je nog meer kunt doen tegen onrecht

Cookie toestemming
Om de gebruikerservaring te verbeteren gebruiken wij geanonimiseerde analytische cookies.