Jong in oorlog: ooggetuigen vertellen hun verhaal

3 oktober 2022

In ‘Jong in oorlog’ vertellen verschillende ooggetuigen, die als kind de oorlog hebben meegemaakt, over de Tweede Wereldoorlog. Hoe was het om op te groeien in oorlogstijd? Hoe was het om een vader of moeder in het verzet te hebben, de oorlog vanuit een van de koloniën mee te maken, bevrijd te worden? Bekijk een of meerdere van de video’s hieronder en ga aan de slag met de vragen.

Thema 1: oorlog in het dagelijks leven

In de onderstaande video vertellen ooggetuigen over het dagelijks leven in de Tweede Wereldoorlog.

VRAGEN

Klik hier om de vragen bij deze video te maken.

1. Nederlanders moesten hun radio inleveren zodat zij niet naar Nederlandse radio konden luisteren. Zijn er tegenwoordig ook nog voorbeelden van manieren waarop machthebbers proberen hun volk bepaalde informatie achter te houden of informatie te veranderen?

2. Welke dagelijkse dingen zou jij moeten missen als jij vandaag de dag in oorlog zou leven?

3. Is er op school genoeg aandacht voor het dagelijkse leven in de Tweede Wereldoorlog, bijvoorbeeld tijdens het bombardement van Rotterdam of de Hongerwinter?

Thema 2: verraad of verzet?

In de onderstaande video vertellen ooggetuigen over de keuze waar vele mensen in de oorlog voor stonden: kom je in verzet tegen de vijand, of sluit je je bij de vijand aan? Beide keuzes hadden grote gevolgen, waar in de video door ooggetuigen op teruggekeken wordt.

VRAGEN

Klik hier om de vragen bij deze video te maken.

1. Noem twee redenen om tijdens de Tweede Wereldoorlog in verzet te komen, en twee redenen om je bij de vijand aan te sluiten.

2. De meeste Nederlanders maakten geen keuze tussen verzet of aansluiten bij de vijand, maar probeerden zo gewoon mogelijk door te leven. Wat voor gevoel roept deze keuze bij jou op?

3. Welke effecten zouden keuzes die in de Tweede Wereldoorlog gemaakt zijn op kinderen of kleinkinderen van deze personen kunnen hebben?

Thema 3: oorlog overzee

In de onderstaande video vertellen ooggetuigen over hoe zij de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië en in Suriname meemaakten.

VRAGEN

Klik hier om de vragen bij deze video te maken.

1. Heb jij op school al eerder geleerd over de rol van Nederlands-Indië en Suriname in de Tweede Wereldoorlog?

2. Vind jij dat er meer aandacht moet komen voor hoe de Tweede Wereldoorlog in de koloniën plaatsvond en beleefd werd?

3. Hoe staan volgens jou de Tweede Wereldoorlog en de strijd om onafhankelijkheid van koloniën vlak na de oorlog met elkaar in verband?

Thema 4: van oorlog bevrijd

In de onderstaande video vertellen ooggetuigen over de bevrijding van Nederland en Nederlands-Indië.

VRAGEN

Klik hier om de vragen bij deze video te maken.

1. Hoe kan het dat Mirjam en veel andere mensen pas na de bevrijding beseften wat er met Joodse familieleden en buurtgenoten was gebeurd?

2. Nog steeds vieren we op 5 mei de bevrijding van Nederland. Vind jij dat dit zo moet blijven of kan Bevrijdingsdag in de toekomst afgeschaft worden?

3. Als jij zou mogen bepalen hoe Bevrijdingsdag wordt gevierd, hoe zou deze dag er dan uitzien?

Cookie toestemming
Om de gebruikerservaring te verbeteren gebruiken wij geanonimiseerde analytische cookies.